Welcome to TMC ***** Business contact email: kinhdoanh@thuyminh.vn

Month: November 2019

Thùy Minh là nhà phân phối tại Việt Nam của thương hiệu BJX – USA

Chính thức từ tháng 10/2019, sau quá trình thương thảo kỹ lưỡng, dựa trên định hướng phát triển của cả hai bên, Thùy Minh Technology đã chính thức là nhà phân phối độc quyền duy nhất trên phạm vy toàn lãnh thổ Việt Nam cho các sản phẩm của hãng công nghệ BJX có trụ […]

Phone: 028.66.808.379