Welcome to TMC ***** Business contact email: kinhdoanh@thuyminh.vn

Month: December 2019

PLS vs IPS – Giải thích về công nghệ bảng điều khiển

Trong sản xuất màn hình LCD, có nhiều loại công nghệ bảng khác nhau được sử dụng. Mỗi công nghệ có những ưu điểm và tính hữu dụng riêng cho một mục đích sử dụng cụ thể. Chúng tôi đã thấy sự so sánh của các công nghệ tấm nền TN Vs IPS và tìm thấy cái nào tốt […]

Phone: 028.66.808.379